عنــــصــــر شـــــــیــــک

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی

 

دانلود شب چهارم سید مجید بنی فاطمه محرم ۱۳۹۵

 

فهرست نام فايل دانلود اين مراسم به شرح زير است براي دانلود به ادامه مطلب مراجعه كنيد

 

فايل دانلود در ادامه مطلب قرار گرفت

لَحَد

شعر ودکلمه: علیرضا آذر

آهنگساز: کسری احدیان

بر حذر باش که این راهِ پر از بیم و امید
دلِ پُر خواهد و پای سبک و دست تهی
بر حذر باش که فرقی نکند در صفِ حشر
قدِ رنجور علف با تنهء سروِ سهی
تبِ اندوه بگیرد بدنت را محکم
تک و تنها سفری رو به نهایت باشی
زیر دستان لَحَد غرق خجالت بشوی
تازه فکر قدغن های خدایت باشی

دست و پا بسته، دهان بسته، جهان هم بسته
ثانیه میرود و باز نمی گردد هیچ
لحظه وقتی برود تا که به پایان برسد
ته نشین می شود، آغاز نمی گردد هیچ
تبِ اندوه بگیرد بدنت را مُحکم
تک و تنها سفری رو به نهایت باشی
زیر دستانِ لَحَد غرق خجالت بشوی
تازه فکرِ قدغن های خدایت باشی
حق و ناحق شدنِ عمر مساوی بشود
کی قدم در گذرِ معرکه کافیست عزیز
هر چه کردی به خودت کردی و در خود بنویس
ساعتِ خواب شده، وقت تلافیست عزیز

قبلِ هر چیز بگویم که من آنم که شبی
تا لبِ پنجره رفت و به اتاقش برگشت
گرچه استادِ هنر دست به رویش نکشید
بالِ پروانه شد و نرم و مُنقَّش برگشت
من همانم که شبی عشق، به تاراجش برد
همچو حلّاج به خاکسترِ تشویش نشست
در سرش سورهءِ تکویر مُجَسَم میشد
قبلِ هر زلزله ای در خودش آرام شکست
سیلِ غم بود که از گونه ی خشکش می ریخت
و عزادارِ خودش بود که در خود می سوخت
چشم بر وسوسه ها بست، و چیزی نشنید
گفتنی بود ولی باز دهانش را دوخت
آخرین مانده ی دورانِ اگر کشف و شهود
آخرین مصرع خلقت، که به پایان نرسید
اولین نامه ی تاریخ به امضایِ اَلَست
آن که کوشید ولی حیف به انسان نرسید
آنکه تصمیم گرفت آتشِ بَلوا باشد
وسطِ مغلطه در مغلطه تنها باشد
بین چین است و چُنان طرحِ معما باشد
پاسخِ سوره چو شد، آیه ی آیا باشد
آنکه لیچار شنید از همه و هیچ نگفت
دوش و دوشاب به دوش از همگان دست کشید
گله از هیچکسی هیچ نکرد و نبُرید
تا تهِ حادثه ناخن پسِ بن بست کشید
رو به فقدان خودش کرد و تَهی دست پرید
آنکه میدید نشستند خرابش بکنند
خوب میدید به منظور، عزیزش کردند
صفحه از پشت گرفتند کتابش بکنند
آنکه از حلقهءِ مفقود، لبی باز نکرد
آنکه از تو سَری و تهمتِ تاریخ گذشت
قدسیان را به لبِ منظرهءِ هیچ کشاند
آنکه از خاج و صلیب و خطر و میخ گذشت
آنکه نان خواست ولی دود فقط سهمش شد
آنکه از گندمِ آغشته به خون، حیف گذشت
او که دیوانهءِ دیوانگیِ پنجره بود
آنکه از عافیتش محضِ جنون حیف گذشت
آنکه دلتنگِ خودش بود، به جوهر که رسید
نامه رو کرد و به پاهای کبوترها بست
تشنه لب ساحلِ عریان، هوسش را میکرد
گوش ماهی به سرِ گیسوی دخترها بست
آنکه نُه ماه در اندیشه‌یِ پرواز گریست
آنکه بر معرکه ای داغ و مشخص افتاد
نطفهءِ هیچکسی در شدنش دست نداشت
آنکه زاییده نشد، از غزلی پس افتاد
آنکه اندازهءِ یک عمر به مُردن چسبید
زندگی کرد به امید شبِ پایانی
انتهای همهءِ پنجره ها دیوار است
آخرین پنجره را هم که خودت میدانی

مستِ اندوهِ حماسی وسطِ لحن و بیان
آخرین غمزهءِ اوزانِ مُتَنتَن بودم
پشت کمرنگ ترین فاجعه ها کشف شدم
آنکه در سفسطه جان کَند، فقط من بودم
چاره‌ای نیست از این راه گذر باید کرد
باید از وادیِ مشکوک به پایان برسی
این همه کوچه و پس کوچه که گَز کردی باز
باید آخر به همین پیچِ خیابان برسی
زندگی جایِ بدی بود، نمی فهمیدیم
و تمام هیجاناتِ جهان گور شدند
جبر از آغاز جهان مسئله ی تلخی بود
اختیار آمد و مجبور به مجبور شدند

دست و پا بسته، دهان بسته، جهان هم بسته
ثانیه میرود و باز نمی گردد هیچ
لحظه وقتی برود تا که به پایان برسد
ته نشین می شود آغاز نمی گردد هیچ
فرصت از دست رود، لحظه به آخر برسد
بادِ مُردن بوَزد قائله پایان برسد
دستِ قدّارِ زمان جام بچرخاند و بعد
تیغهءِ تُندِ عجل باز به انسان برسد
حق و ناحق شدنِ عمر مساوی بشود
هی قدم در گذرِ معرکه کافیست عزیز 
هر چه کردی به خودت کردی و از خود بنویس
ساعت تلخ شنی، وقت تلافیست نریز
رو به رو حادثه مرگ مُجَسَم گردد
دستت از خالیه عالم سبدی پُر باشد
بی هوا سُر بخوری در تلهءِ خوف و رجا 
وانگهی دور و برت حلقهءِ آجر باشد
تبِ اندوه بگیرد بدنت را محکم 
تک و تنها سفری رو به نهایت باشی 
زیرِ دستان لَحَد غرق خجالت بشوی 
تازه فکرِ قدغن های خدایت باشی

ما چه کردیم که در آینهءِ مرگ هنوز
هوسِ حق کشی و حق خوری آینده ماست
تا دَمِ مرگ خطرناک ترین حالِ جهان
باعث رخوت و دلبستگی و خنده ماست
بر حذر باش که این راهِ پُر از بیم و امید 
دلِ پُر خواهد و پای سبک و دست تَهی
بر حذر باش که فرقی نکند در صفِ حشر 
قدِ رنجورِ علف با تنهء سروِ سهی

با توام مرگِ پس از زنده به گوری و جنون
با توام گوش بده حرف زیاد است هنوز
آخرین برگِ درختانِ لبِ جادهءِ پوچ
سینه تو سینه‌یِ هوهو کشِ باد است هنوز
آتش معرکه بالاست پِیِ دود برو
هر کجا حضرت دادار که فرمود برو
در پِیِ گنگ ترین حلقهءِ مفقود برو
تو که رفتی پِیِ تاب و تپش رود برو
به قدم‌های اسیرِ لجنم فکر نکن 
من همین بیخِ گُذر چشم به خون میبندم
و به هر دشنه که تهدید کند میخندم
من به هر زندهءِ ناچار نمی پیوندم
من به دستانِ خودم گورِ خودم را کندم 
به پذیرایی و دفن و کفنم فکر نکن 
گاهی آهنگِ زلیخاست در آشوبِ دهان
با چه سمع و بصری شکوِه بگوید کنعان
یوسفِ دورِ مرا از غمِ تهمت بِرَهان
گرچه رو زخمی ام و دستْ کج و تُند زبان
به سر و صورت و دست و دهنم فکر نکن 
بعدِ صد مرتبه توبیخ غلط کردی باز؟
ما که هستیم تو دنبال چه میگردی باز؟
ماشه ات را بِچِکان مَرگ، اگر مَردی باز
تو که از منزلِ منقل تبر آوردی باز 
هی به آیا بزنم یا نزنم فکر نکن 
مرگِ من، دل به طلوع شبِ جانکاه نده
رو به این خنده یِ در گریهءِ گهگاه نده
دل به تصویر بر آب آمدهءِ ماه نده
بختِ نامرد بزن بد به دلت راه نده 
به غم‌انگیزیِ فرزند و زنم فکر نکن 
از من و بودن با من بگذر هم بستیز
پشت من منتظر خنجرِ تیز است عزیز
صاف بنشین وسطِ کتف من ای خنجرِ تیز
نفسی تازه کن و اَرّه بکش شاخه بریز
به غمِ جوجه کلاغی که منم فکر نکن

عاقبت تابِ مرا تاب نخواهی آورد
دشنه گر دشنهءِ تو شهر به ما گوید مَرد
دست بردار از این زیر و بمِ در پیگرد
شک نکن بی تو از این وَرطه گذر خواهم کرد 
به نشانی که نماند از بدنم فکر نکن 
فصلِ پاییز رسید و غزلی نشکفتم
مثل بید از گذرِ باد بِهَم آشفتم
مثل برگ از بغلِ شاخه زمین می اُفتم
من که از منطق و دستورِ حقیقت گفتم
به مضامینِ مَجازیِ تنم فکر نکن 
گر چه بد رفتی و بد کردی و بد خواهم دید
گرچه با خونِ خودم پشت دلم داغ زدید
با توام ای خطِ ابرویِ کجِ در تهدید
باز با این همه هر وقت غمی شیهه کشید 
من همین نبشِ چنار و چمنم فکر نکن

مثل سیگارترین لحظهءِ بی همنفسی
مثل دیوارترین خاطره پژواکم کن
قطره اشکی بچکان گونهءِ گُل خشک شده ست
لقمه‌ای اَبر از اندازهءِ دریا کم کن
افتضاحم،تَنِشَم، مثل دو شب مانده به عید
مثل دستان پدر در افق فقر و سکوت
مثل تُنگٍ عطشِ ماهی و اعصابِ سگی
مثل خمیازهء مادر وسطِ سیب و سقوط
نفس از دورترین مَنفذِ دنیا که رسید
مرگ از آغاز خودت هم به تو نزدیک تر است 
تویِ دالانِ رسیدن به چه میپیچی باز
راه برگشتنت از رفت که باریک تر است 
اولین مرحلهءِ عشق دگردیسی بود
یعنی از من به تو رفتن، به تو محدود شدن
یعنی از شاخه تبر، از تبر اَلوار سپس
خُرده هیزم شدن و عاقبتش دود شدن
مثل اندیشه‌ی کودک، پُرم از هر چه هوس
حلقهءِ گم شدهءِ آدم و حیوان بودن
آدمِ حیطهءِ بالا فقط آدم میشد
لقمهءِ سیب کشانید به انسان بودن
مثلِ یک جوجهءِ گنجشک دهن وا کردیم
آسمان کِرم بریزد، شکمی سیر کنیم
خواب دیدیم زمین مزرعه را میبلعد
گیر کردیم که اینبار چه تعبیر کنیم
سنگ اول همهءِ خاطره هایت مُردند
سنگ دوم همهءِ حال، همین گودال است
سنگ سوم که شروع همهءِ آینه هاست
قصه تا قَطعهءِ آخر به همین منوال است

 

لینک دانلود با کیفیت 320
برای دانـــلـــود کلیک کنیـــد

لینک دانلود با کیفیت 128
برای دانـــلـــود کلیک کنیـــد

 

نویسنده : Mostafa بازدید : 1695 تاریخ : سه شنبه 13 مهر 1395برچسب:,لینک گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام گی,لینک گروه تلگرام 18,لینک گروه تلگرام دختر پسر,لینک گروه تلگرامی,لینک گروه تلگرام افغانی,لینک گروه تلگرام تبریز,لینک گروه تلگرام اهواز,لینک گروه تلگرام کرمانشاه,لینک گروه تلگرام دخترونه,لینک گروه گی در تلگرام,لينك گروه تلگرام,لينک گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام جوک,لینک گروه تلگرام باحال,لینک گروه تلگرام جک,لینک گروه تلگرام عکس,لینک گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام گی,لینک گروه تلگرام 18,لینک گروه تلگرام دختر پسر,لینک گروه تلگرامی,لینک گروه تلگرام افغانی,لینک گروه تلگرام تبریز,لینک گروه تلگرام اهواز,لینک گروه تلگرام کرمانشاه,لینک گروه تلگرام دخترونه,لینک گروه,لینک گروه لاین,لینک گروه های خارجی تلگرام,لینک گروه مختلط تلگرام,لینک گروه های مختلط تلگرام,لینک گروه واتساپ,لینک گروه گی در تلگرام,لینک گروه لاین باحال,لينك گروه لاين,لینک گروه های لاین,لینک گروه تو لاین,چگونه لینک گروه لاین بسازیم,لینک گروه جوک در لاین,لینک عضویت در گروه لاین,بدست اوردن لینک گروه لاین,لینک گروه خوب در لاین,لینک گروه های واتساپ,لینک گروه در واتساپ,لینک گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام گی,لینک گروه تلگرام 18,لینک گروه تلگرام دختر پسر,لینک گروه تلگرامی,لینک گروه تلگرام افغانی,لینک گروه تلگرام تبریز,لینک گروه تلگرام اهواز,لینک گروه تلگرام کرمانشاه,لینک گروه تلگرام دخترونه,لینک گروه گی در تلگرام,لينك گروه تلگرام,لينک گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام جوک,لینک گروه تلگرام باحال,لینک گروه تلگرام جک,لینک گروه تلگرام عکس,لینک گروه بحث ازاد,لینک تلگرام,لینک تلگرام صیغه,لینک تلگرام گی,لینک تلگرام خودم,لینک تلگرام رادیو جوان,لینک تلگرام رادیو فردا,لینک تلگرام عمه طلا,لینک تلگرام صدای امریکا,لینک تلگرام بارسلونا,لینک تلگرام چیست,لینک تلگرام گی ها,لینک استیکر گیلکی تلگرام,گروه تلگرام,گروه تلگرام گی,گروه تلگرام صیغه,گروه تلگرام دختر و پسر,گروه تلگرام لینک,گروه تلگرام دوست یابی,گروه تلگرام زنان,گروه تلگرام مذهبی,گروه تلگرام همسریابی,گروه تلگرامی صیغه,گروه تلگرام گی مشهد,گروه تلگرام گیلان,گروه تلگرام گیتار,گروه تلگرام دختر و پسر تهران,گروه های دختر و پسر تلگرام,گروه تلگرام لینک عضویت,گروه در تلگرام لینک,چگونه برای گروه تلگرام لینک بسازیم,لینک گروه تلگرام جوک,لینک گروه تلگرام باحال,لینک گروه تلگرام جک,لینک گروه تلگرام عکس,لینکهای گروه تلگرام,لینک گروه تلگرام مذهبی,گروه تلگرام دوست یابی تهران,گروه تلگرام دوست یابی شیراز,گروه دوست یابی در تلگرام,گروه های دوستیابی تلگرام,گروه تلگرام زنان صیغه ای,گروه تلگرام زنان مطلقه,گروه زنانه تلگرام,گروه های تلگرام مذهبی,گروه مذهبي تلگرام,گروه تلگرامی مذهبی,عضویت در گروه تلگرام مذهبی,سوپر گروه تلگرام,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام صیغه,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام گی,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام خودم,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام رادیو جوان,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام رادیو فردا,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام عمه طلا,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام صدای امریکا,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام بارسلونا,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام چیست,کرسی آزاد اندیشی,لینک تلگرام گی ها,کرسی آزاد اندیشی,لینک استیکر گیلکی تلگرام,بحث آزاد,لینک کانال گی تلگرام,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام 98ia,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام داعش,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام به خانه برمیگردیم,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام گی,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام حاجی لند,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام شمال موزیک,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام 18,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام رقص,بحث آزاد,لینک کانال تلگرام لات و لوت,بحث آزاد,لینک کانال گی در تلگرام,بحث آزاد,لینک کانال,بحث آزاد,لینک کانال گی,بحث آزاد,لینک کانال خفن تلگرام,بحث آزاد,لینک کانال عاشقانه تلگرام,بحث آزاد,لینک کانال گروه یاب تلگرام,بحث آزاد,لینک کانال گیز میز,آزادی بیان,لینک گروه تلگرام,آزادی بیان,لینک گروه تلگرام گی,آزادی بیان,لینک گروه تلگرام 18,آزادی بیان,لینک گروه تلگرام دختر پسر,آزادی بیان,لینک گروه تلگرامی,آزادی بیان,لینک گروه تلگرام افغانی,آزادی بیان,لینک گروه تلگرام تبریز,آزادی بیان,لینک گروه تلگرام اهواز,آزادی بیان,لینک گروه تلگرام کرمانشاه,آزادی بیان,لینک گروه تلگرام دخترونه,آزادی بیان,لینک مستقیم هک تلگرام,آزادی بیان,لینک مستقیم هک تلگرام رایگان,آزادی بیان,لینک مستقیم هک تلگرام بدون کد,آزادی بیان,لینک مستقیم هک تلگرام برای اندروید,آزادی بیان,لینک مستقیم هک تلگرام برای کامپیوتر,آزادی بیان,لینک,آزادی بیان,لینک کانال گی تلگرام,آزادی بیان,لینک دیلیت اکانت تلگرام,آزادی بیان,لینکدین,آزادی بیان,لینک مستقیم,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام,آزادی بیان,لینک سوپر گروه تلگرام,آزادی بیان,لینک گی تلگرام,آزادی بیان,لينك ديليت اكانت تلگرام,آزادی بیان,لینک حذف اکانت تلگرام,آزادی بیان,لینکدین فارسی,آزادی بیان,لینکدین چیست,آزادی بیان,لینکدین چیه؟,آزادی بیان,لینکدین اندروید,آزادی بیان,لینکدین ویکی پدیا,آزادی بیان,لینکدین ویکی,آزادی بیان,لینکدین برای اندروید,آزادی بیان,لینکدین ایران,آزادی بیان,لینکدین ایرانی,آزادی بیان,لینک مستقیم یوتیوب,آزادی بیان,لینک مستقیم دانلود برنامه ایمو,آزادی بیان,لینک مستقیم دانلود بیتالک,آزادی بیان,لینک مستقیم هات اسپات,آزادی بیان,لینک مستقیم دانلود فیلم,آزادی بیان,لینک مستقیم بیتالک,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام 98ia,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام داعش,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام به خانه برمیگردیم,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام گی,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام حاجی لند,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام شمال موزیک,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام 18,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام رقص,آزادی بیان,لینک کانال تلگرام لات و لوت,آزادی بیان,لینک گروه گی در تلگرام,آزاد اندیشی,کانال تلگرام,آزاد اندیشی,کانال تلگرام+18,آزاد اندیشی,کانال تلگرام من و تو,آزاد اندیشی,کانال تلگرام لوتی,آزاد اندیشی,کانال تلگرام بی بی سی,آزاد اندیشی,کانال تلگرام گی,آزاد اندیشی,کانال تلگرام رادیو فردا,آزاد اندیشی,کانال تلگرام همجنسگرایان,آزاد اندیشی,کانال تلگرام رادیو جوان,آزاد اندیشی,کانال تلگرام داف,آزاد اندیشی,کانالهای تلگرام+18,آزاد اندیشی,کانالهای تلگرام+18 ایرانی,آزاد اندیشی,کانال تلگرام من و تو استیج,آزاد اندیشی,کانال تلگرام من و تو تی وی,آزاد اندیشی,تلگرام شبکه من و تو,آزاد اندیشی,شماره تلگرام شبکه من و تو,آزاد اندیشی,کانال سک30در تلگرام,آزاد اندیشی,کانال های خفن تلگرام,آزاد اندیشی,کانال سوپری تلگرام,آزاد اندیشی,کانال سوئز,آزاد اندیشی,کانال سوئز چیست؟,آزاد اندیشی,کانال سوئز در مصر,آزاد اندیشی,کانال سوئز توسط,آزاد اندیشی,کانال سوئز مرز بین قاره,آزاد اندیشی,کانال سوئز بین کدام قاره,آزاد اندیشی,کانال سوئز در کجاست,آزاد اندیشی,کانال خفن تلگرام,آزاد اندیشی,گروه تلگرام,آزاد اندیشی,گروه تلگرام گی,آزاد اندیشی,گروه تلگرام صیغه,آزاد اندیشی,گروه تلگرام دختر و پسر,آزاد اندیشی,گروه تلگرام لینک,آزاد اندیشی,گروه تلگرام دوست یابی,آزاد اندیشی,گروه تلگرام زنان,آزاد اندیشی,گروه تلگرام مذهبی,آزاد اندیشی,گروه تلگرام همسریابی,آزاد اندیشی,گروه تلگرامی صیغه,آزاد اندیشی,گروه بهمن,آزاد اندیشی,گروه بهمن دیزل,آزاد اندیشی,گروه بهمن خودرو بسترن,آزاد اندیشی,گروه بهمن خودرو اسا,آزاد اندیشی,گروه بهمن B50,آزاد اندیشی,گروه بهمن لیزینگ,آزاد اندیشی,گروه بهمن لندمارک,آزاد اندیشی,گروه بهمن Faw,آزاد اندیشی,گروه بهمن ديزل,آزاد اندیشی,گروه بهمن پاجرو,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو گلرخ,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو سحر محمدی,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو جان عاشق,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو آپارات,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو ویکی پدیا,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو دانلود,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو Mp3,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو مجید درخشانی,آزاد اندیشی,گروه ماه بانو جان عاشق Mp3,آزاد اندیشی,گروه چارتار,آزاد اندیشی,گروه چارتار باران تویی,آزاد اندیشی,گروه چارتار آشوبم,آزاد اندیشی,گروه چارتار دانلود,آزاد اندیشی,گروه چارتار در حسرت ماه,آزاد اندیشی,گروه چارتار آلبوم باران تویی,آزاد اندیشی,گروه چارتار آهنگ باران تویی,آزاد اندیشی,گروه چارتار آپارات,آزاد اندیشی,گروه چارتار هندسه,آزاد اندیشی,گروه چارتار اهنگ اشوبم,آزاد اندیشی,گروه تلگرام گی مشهد,آزاد اندیشی,گروه تلگرام گیلان,آزاد اندیشی,گروه تلگرام گیتار,آزاد اندیشی,گروه فرقان,آزاد اندیشی,گروه فرقان اکبر گودرزی,آزاد اندیشی,گروه فرقان کیست,آزاد اندیشی,گروه فرقان Wiki,آزاد اندیشی,گروه فرقان بلوچستان,آزاد اندیشی,گروه فرقان که بود,آزاد اندیشی,گروه فرقان گودرزی,آزاد اندیشی,گروه فرقان و شریعتی,آزاد اندیشی,تاسیس گروه فرقان,آزاد اندیشی,ماجرای گروه فرقان,آزاد اندیشی,گروه پالت,آزاد اندیشی,گروه پالت دانلود,آزاد اندیشی,گروه پالت شهر من بخند,آزاد اندیشی,گروه پالت برگ خزان,آزاد اندیشی,گروه پالت ویکی صدا,آزاد اندیشی,گروه پالت آلبوم ها,آزاد اندیشی,گروه پالت خونه مادر بزرگه,آزاد اندیشی,گروه پالت ماهی و گربه,آزاد اندیشی,گروه پالت خونه مادربزرگه دانلود,آزاد اندیشی,گروه پالت نرو بمان,آزاد اندیشی,گروه زنان صیغه ای,آزاد اندیشی,گروه زنان صیغه ای تلگرام,آزاد اندیشی,گروه,آزاد اندیشی,گروه دال,آزاد اندیشی,گروه دال باند,آزاد اندیشی,گروه دال بند,آزاد اندیشی,گروه دال گذر اردیبهشت,آزاد اندیشی,گروه دال طعم شیرین خیال,آزاد اندیشی,گروه دال گذر اردیبهشت دانلود,آزاد اندیشی,گروه دالتون ها در تهران,التماس تفکر,گروه تلگرام,التماس تفکر,گروه تلگرام گی,التماس تفکر,گروه تلگرام صیغه,التماس تفکر,گروه تلگرام دختر و پسر,التماس تفکر,گروه تلگرام لینک,التماس تفکر,گروه تلگرام دوست یابی,التماس تفکر,گروه تلگرام زنان,التماس تفکر,گروه تلگرام مذهبی,التماس تفکر,گروه تلگرام همسریابی,التماس تفکر,گروه تلگرامی صیغه,التماس تفکر,گروه بهمن,التماس تفکر,گروه بهمن دیزل,التماس تفکر,گروه بهمن خودرو بسترن,التماس تفکر,گروه بهمن خودرو اسا,التماس تفکر,گروه بهمن B50,التماس تفکر,گروه بهمن لیزینگ,التماس تفکر,گروه بهمن لندمارک,التماس تفکر,گروه بهمن Faw,التماس تفکر,گروه بهمن ديزل,التماس تفکر,گروه بهمن پاجرو,التماس تفکر,گروه ماه بانو,التماس تفکر,گروه ماه بانو گلرخ,التماس تفکر,گروه ماه بانو سحر محمدی,التماس تفکر,گروه ماه بانو جان عاشق,التماس تفکر,گروه ماه بانو آپارات,التماس تفکر,گروه ماه بانو ویکی پدیا,التماس تفکر,گروه ماه بانو دانلود,التماس تفکر,گروه ماه بانو Mp3,التماس تفکر,گروه ماه بانو مجید درخشانی,التماس تفکر,گروه ماه بانو جان عاشق Mp3,التماس تفکر,گروه چارتار,التماس تفکر,گروه چارتار باران تویی,التماس تفکر,گروه چارتار آشوبم,التماس تفکر,گروه چارتار دانلود,التماس تفکر,گروه چارتار در حسرت ماه,التماس تفکر,گروه چارتار آلبوم باران تویی,التماس تفکر,گروه چارتار آهنگ باران تویی,التماس تفکر,گروه چارتار آپارات,التماس تفکر,گروه چارتار هندسه,التماس تفکر,گروه چارتار اهنگ اشوبم,التماس تفکر,گروه تلگرام گی مشهد,التماس تفکر,گروه تلگرام گیلان,التماس تفکر,گروه تلگرام گیتار,التماس تفکر,گروه فرقان,التماس تفکر,گروه فرقان اکبر گودرزی,التماس تفکر,گروه فرقان کیست,التماس تفکر,گروه فرقان Wiki,التماس تفکر,گروه فرقان بلوچستان,التماس تفکر,گروه فرقان که بود,التماس تفکر,گروه فرقان گودرزی,التماس تفکر,گروه فرقان و شریعتی,التماس تفکر,تاسیس گروه فرقان,التماس تفکر,ماجرای گروه فرقان,التماس تفکر,گروه پالت,التماس تفکر,گروه پالت دانلود,التماس تفکر,گروه پالت شهر من بخند,التماس تفکر,گروه پالت برگ خزان,التماس تفکر,گروه پالت ویکی صدا,التماس تفکر,گروه پالت آلبوم ها,التماس تفکر,گروه پالت خونه مادر بزرگه,التماس تفکر,گروه پالت ماهی و گربه,التماس تفکر,گروه پالت خونه مادربزرگه دانلود,التماس تفکر,گروه پالت نرو بمان,التماس تفکر,گروه زنان صیغه ای,التماس تفکر,گروه زنان صیغه ای تلگرام,التماس تفکر,گروه,التماس تفکر,گروه دال,التماس تفکر,گروه دال باند,التماس تفکر,گروه دال بند,التماس تفکر,گروه دال گذر اردیبهشت,التماس تفکر,گروه دال طعم شیرین خیال,التماس تفکر,گروه دال گذر اردیبهشت دانلود,التماس تفکر,گروه دالتون ها در تهران,سوپر گروه التماس تفکر,التماس تفکر,سوپر گروه التماس تفکر,التماس تفکر تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام+18,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام دختر,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام خارجی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام اصفهان,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام چت,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام مشهد,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام تبریز,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام زنجان,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های تلگرام اهواز,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی دهنده و گیرنده,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی مناسب برای ازدواج,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی برای ازدواج,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی نادر,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی کمیاب,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی فرعی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی متمایز,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی و تغذیه,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های خونی و ازدواج,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های موسیقی تلفیقی ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های سیاسی تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,عضویت در گروه های سیاسی تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های سیاسی در تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های دخترانه تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های دختر و پسر تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاین,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاینی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاین فارسی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاین و وایبر,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاین خفن,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاین باحال,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاین اصفهان,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاین و واتساپ,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاین چت,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های لاین عضویت,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های مذهبی تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های مذهبی در تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,لینک گروه های مذهبی تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,ادرس گروه های مذهبی در تلگرام,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های راک ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های راک ایران,سوپر گروه آزاد اندیشی,بهترین گروه های راک ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,معرفی گروه های راک ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,لیست گروه های راک ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های ایندی راک ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های موسیقی راک ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,اسامی گروه های راک ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های راک و متال ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,دانلود آلبوم گروه های راک ایرانی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های واتساپ,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های واتس آپی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه هاي واتس اپ,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های مذهبی واتس اپ,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های واتساپ اهل سنت,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های واتساپ دختر,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های واتساپ اهواز,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های واتساپ ورزشی,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های واتساپ باحال,سوپر گروه آزاد اندیشی,گروه های واتساپی باحال,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرام اصفهان,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرام ارومیه,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرام کرمانشاه,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرام مشهد,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرام اهواز,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرامی,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرام تهران,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرام رشت,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت تلگرام کرج,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت مختلط تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه چت انگلیسی تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوك تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جک تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,لینک گروه جوک تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه های جوک تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک تو تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,عضویت در گروه جوک تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,لینک گروه جوک در تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,لینک گروههای جوک تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه های جوک در تلگرام,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک وایبری,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جک وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک در وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه های جوک وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,عضویت گروه جوک وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,شماره گروه جوک وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,عضویت در گروه جوک وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه های جوک در وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,بهترین گروه جوک در وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوك لاين,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جک لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک در لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه های جوک لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,عضویت در گروه جوک لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,لینک گروه جوک در لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک Line,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,لینک گروه جوک لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,ایدی گروه جوک لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک واتس اپ,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جک واتس اپ,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه های جوک واتس اپ,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جک در واتس اپ,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,عضویت در گروه جوک واتس اپ,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه های جک واتس اپ,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک در واتس اپ,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,جوک مدیر گروه واتس اپ,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,جوک برای گروه واتس اپ,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوك در لاين,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جک در لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,ایدی گروه جوک در لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه های جک در لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,ایدی گروه جک در لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,آیدی گروه جوک در لاین,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جک در وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,عضویت در گروه جوک در وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه های جک در وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,جوک در مورد مدیر گروه وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,عضویت در گروه جوک استار وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوک,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوکستان وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوکار,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,عضویت در گروه جوکستان وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جوکستان در وایبر,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه آموزشی جوکار,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه آموزشی جوکار گاج,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه بازرگانی جوکار,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه بازرگانی یدالله جوکار,لینک سوپر گروه کرسی آزاد اندیشی,گروه جک تو تلگرام, ادامه مطلب
اعضای داوطلب شعبه تورنتو سازمان شیعی «حسین کیست؟» با همکاری «مرکز اسلامی ولفر» در این شهر، اقدام به تهیه و توزیع غذا در میان تعدادی از نیازمندان شهر تورنتو کردند.

 

 سازمان شیعی «حسین کیست؟» در ادامه فعالیت های انسان دوستانه و اسلامی خود، با همکاری یکی از مراکز اسلامی شهر تورنتو، به کمک نیازمندان این شهر شتافتند و یک وعده غذایی کامل برای آنان تهیه و در اختیار آنان قرار دادند.اعضای داوطب این سازمان شیعی با همکاری «مرکز اسلامی ولفر» برای انجام این اقدام نیکو و پسندیده، برنامه ریزی مناسبی کردند و ضمن تهیه غذا و دعوت از فقراء و نیازمندان این شهر به سالنی که از پیش مهیا نموده بودند، ایشان را تکریم و اطعام نمودند.

شایان ذکر است سازمان شیعی «حسین کیست؟» رسالت خود را تبلیغ غیرمستقیم تشیع در سرتاسر جهان می داند و با انجام اقدامات بشردوستانه و اسلامی، ارزش های اخلاقی - شیعی را به منصه ظهور می گذارد و از این طریق به معرفی شخصیت و اهداف حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) می پردازد.

نویسنده : Mostafa بازدید : 1168 تاریخ : سه شنبه 13 مهر 1395برچسب:,Who Is Imam Hussain,Who Is Imam Hussain Family,Who Is Imam Hussain In Urdu,Who Is Imam Hussain Wife,Who Is Imam Asim Hussain,Who Is Killer Of Imam Hussain,Who Is Buried With Imam Hussain,Who Killed Imam Hussain History,Who Was Imam Hussain Ra,Who Is Imam Hassan And Imam Hussain,Who Killed Hazrat Imam Hussain In Urdu,Who Killed Imam Hussain Urdussein Shariatmadari,Who Is Hossein Rezazadeh,Who Is Hossein Panahi,Who Is Hossein ,Imam Hussain,Imam Hussain Quotes,Imam Hussain Shrine,Imam Hussain Karbala Story In Hindi,Imam Hussain Roza,Imam Hussain Wallpapers,Imam Hussain Images,Imam Hussain Karbala,Imam Hussain Story,Imam Hussain Karbala History In Hindi,Imam Hussein Tv,Imam Hussein Tv 3,Imam Hussein Tv 1,Imam Hussein Tv Live,Imam Hussein Tv 2,Imam Hussain Tv Farsi,Imam Hussein Tv Frequency,Imam Hussein Tv 2 Live,Imam Hussein Tv Online,Imam Hussein Tv Frequency Nilesat,Imam Hussein Shrine,Imam Hussein Shrine Photos,Imam Hussein Shrine In Karbala,Imam Hussein Shrine Live,Imam Hussain Shrine Images,Imam Hussein Shrine Website,Live Streaming Of Imam Hussain Shrine,Imam Hussain Shrine Wallpaper,Imam Hussein Shrine Egypt,Imam Hussain Shrine Pics,Imam Hussain Quotes In Urdu,Imam Hussain Quotes About Life,Imam Hussain Quotes In Arabic,Imam Hussain Quotes English,Imam Hussain Quotes Wallpapers,Imam Hussain Quotes In Hindi,Imam Hussain Quotes Karbala,Imam Hussain Quotes Karbala In Urdu,Imam Hussain Quotes About Love,Imam Hussain Karbala Story In Hindi Pdf,Imam Hussain Karbala Story In Hindi Download,Imam Hussain Karbala Story In Hindi Language,Imam Hussain Full Story Of Karbala In Hindi,Imam Hussain Roza Live,Imam Hussain Roza Pics,Imam Hussain Roza Shrine Karbala 2006,Imam Hussain Roza Video,Imam Hussain Roza Picture,Imam Hussain Roza Youtube,Imam Hussain Roza Live Ziarat,Imam Hussain Roza Mubarak,Imam Hussain Roza Live Video Dailymotion,Imam Hussein Tv 3 Frequency,Imam Husain Islamic Centre,Imam Husain Islamic Centre Facebook,Imam Husain Islamic Center Mn,Imam Hussein Tv 1 Live,Imam Hussain Tv 1 Live,Imam Hossein,Imam Hossein University,Imam Hossein Mosque Dubai,Imam Hossein Hospital,Imam Hossein Square,Imam Hussein Tv,Imam Hossein Tent,Imam Hossein Yazd,Imam Hossein Hospital Tehran,Imam Hossein Shrine,Imam Hossein University Iran,Imam Hossein University Ranking,Imam Hossein University Tehran,Imam Hussain University Windsor,Imam Hussain University Canada,Imam Hussein Mosque Dubai,Imam Hossein Hospital Address,Imam Hussain Hospital Srinagar,Imam Hussain Hospital,Imam Hussain Hospital Bemina,Imam Hussein Tv 3,Imam Hussein Tv 1,Imam Hussein Tv Live,Imam Hussein Tv 2,Imam Hussain Tv Farsi,Imam Hussein Tv Frequency,Imam Hussein Tv 2 Live,Imam Hussein Tv Online,Imam Hussein Tv Frequency Nilesat,Www,imam Hossein Yazd,ir,Imam Hussain Shrine,Imam Hussain Shrine Live,Imam Hussein Shrine Photos,Imam Hussain Shrine Wallpaper,Imam Hussein Shrine Website,Imam Hussain Shrine Video,Imam Hussain Shrine Tumblr,Imam Hussain Shrine In Egypt,Imam Hussain Shrine History,Ashura,Ashura 2016,Ashura And Indra,Ashura Vs Indra,Asura God,Ashura Rasengan,Asuramaru,Ashura Meaning,Ashura Machupa,Ashura's Decision,Ashura 2016 Usa,Ashura 2016 In Pakistan,Ashura 2016 Uk,Ashura 2016 Australia,Ashura 2016 Iran,Ashura 2016 Bahrain,Ashura 2016 In India,Ashura 2016 Shia,Ashura 2016 In Karbala,Ashura And Indra Story,Ashura And Indra Episode,Ashura And Indra Wallpaper,Ashura And Indra Manga,Ashura And Indra Full Story,Ashura And Indra Mother,Ashura And Indra Amv,Ashura And Indra Fanfiction,Ashura And Indra Powers,Ashura Vs Indra Manga,Ashura Vs Indra Amv,Ashura Vs Indra Naruto,Ashura Vs Indra Episode,Ashura Vs Indra Full,Ashura Vs Indra Ost,Ashura Vs Indra Soundtrack,Ashura Vs Indra Music,Ashura Vs Indra Theme,Asura God Of War,Asura God Of Wrath,Asura God Novel,Asura God Statue,Asura God Light Novel,Ashura Rasengan Training,Naruto Ashura Rasengan,Asuramaru Cosplay,Asuramaru X Yuu,Asuramaru Gif,Asuramaru X Reader,Asuramaru Wallpaper,Asuramaru And Yuu,Asuramaru Manga,Asuramaru Wig,Asuramaru Meaning,Ashura Meaning In Urdu,Ashura Meaning Japanese,Ashura Meaning In Hindi,Ashura Meaning In Arabic,Ashura Meaning In Tamil,Ashura Name Meaning,Baron Ashura Meaning Dream High,Baron Ashura Meaning,Ziyarat Ashura Meaning,Ashura Machupa Songs,Ashura Machupa Nzi Wa Kijani,Ashura Machupa Audio,Ashura Machupa Mpya,Ashura Machupa Taarab,Ashura Machupa Mp3,Ashura Machupa Taarabu,Ashura Machupa New Song,Ashura's Decision Manga,Ashura's Decision Episode,Ashura's Decision Naruto,Ashura's Decision Wiki,Ashura's Decision Full Episode,Ashura's Decision Naruto Wiki,Day Of Ashura,Day Of Ashura 2016,Day Of Ashura Video,Day Of Ashura 2015,Day Of Ashura Sunni,Day Of Ashura 2017,Day Of Ashura Cutting,Day Of Ashura Significance,Day Of Ashura Fasting,Day Of Ashura Self Flagellation,First Day Of Ashura 2015,Day Of Ashura Sunnipath,Day Of Ashura 2013 Sunni,Day Of Ashura 2014 Sunni,Fasting On The Day Of Ashura Sunni,Day Of Ashura Fasting 2014,Fasting Day Of Ashura Islam Qa,Fasting On The Day Of Ashura Shia,Reward For Fasting Day Of AshuraKhodadad,Who Is Hossein Mansouri,Who Is Imam Hossein,Who Is Khaled Hosseini,Who Is Imam Hussain Family,Who Is Imam Hussain In Urdu,Who Is Imam Hussain Wife,Who Is Khaled Hosseini Biography,Who Is Khaled Hosseini Wife,Who Is Khaled Hosseini The Kite Runner, ادامه مطلب

لیلی بنشین خاطره ها را رو کن...لب وا کن و با واژه بزن جادو کن

لیلی تو بگو،حرف بزن،نوبت توست...بعد از من و جان کندن من نوبت توست

لیلی مگذار از دَمِ خود دود شوم...لیلی مپسند این همه نابود شوم

لیلی بنشین،سینه و سر آوردم...مجنونم و خونابِ جگر آوردم

مجنونم و خون در دهنم می رقصد...دستان جنون در دهنم می رقصد

مجنون تو هستم که فقط گوش کنی...بگذاری ام و باز فراموش کنی

دیوانه تر از من چه کسی هست،کجاست...یک عاشقِ این گونه از این دست کجاست

تا اخم کنی دست به خنجر بزند...پلکی بزنی به سیم آخر یزند

تا بغض کنی،درهم و بیچاره شود...تا آه کِشی،بندِ دلش پاره شود

اِی شعله به تن،خواهرِ نمرود بگو...دیوانه تر از من چه کسی بود،بگو

آتش بزن این قافیه ها سوختنی ست...این شعرِ پُر از داغِ تو آتش زدنی ست

اَبیاتِ روانی شده را دور بریز...این دردِ جهانی شده را دور بریز

من را بگذار عشق زمین گیر کند...این زخمِ سراسیمه مرا پیر کند

این پِچ پِچه ها چیست،رهایم بکنید...مردم خبری نیست،رهایم بکنید

من را بگذارید که پامال شود...بازیچه ی اطفالِ کهنسال شود

من را بگذارید به پایان برسد...شاید لَت و پارَم به خیابان برسد

من را بگذارید بمیرد،به درَک...اصلا برود ایدز بگیرد،به درَک

من شاهدِ نابودی دنیای منم...باید بروم دست به کاری بزنم

حرفت همه جا هست،چه باید بکنم...با این همه بن بست چه باید بکنم

لیلی تو ندیدی که چه با من کردند...مردم چه بلاها به سَرم آوردند

من عشق شدم،مرا نمی فهمیدند...در شهرِ خودم مرا نمی فهمیدند

این دغدغه را تاب نمی آوردند...گاهی همگی مسخره ام می کردند

بعد از تو به دنیای دلم خندیدند...مردم به سراپای دلم خندیدند

در وادیِ من چشم چرانی کردند...در صحنِ حَرم تکه پرانی کردند

در خانه ی من عشق خدایی می کرد...بانوی هنر،هنرنمایی می کرد

من زیستنم قصه ی مردم شده است...یک تو،وسط زندگیم گم شده است

اوضاع خراب است،مراعات کنید...ته مانده ی آب است،مراعات کنید

از خاطره ها شکر گذارم،بروید...مالِ خودتان دار و ندارم،بروید

لیلی تو ندیدی که چه با من کردند...مردم چه بلاها به سرم آوردند

من از به جهان آمدنم دلگیرم...آماده کنید جوخه را،می میرم

در آینه یک مردِ شکسته ست هنوز...مرد است که از پا ننشسته ست هنوز

یک مرد که از چشمِ تو افتاد شکست...مرد است ولی خانه ات آباد،شکست

در جاده ی خود یک سگِ پاسوخته بود...لب بر لب و دندان به زبان دوخته بود

بر مسندِ آوار اگر جغد منم...باید که در این فاجعه پرپر بزنم

اما اگر این جغد به جایی برسد...دیوانه اگر به کدخدایی برسد

ته مانده ی یک مرد اگر برگردد...صادق،سگ ولگرد اگر برگردد

معشوق اگر زهر مهیا بکند...داود نباشد که دری وا بکند

این خاطره ی پیر به هم می ریزد...آرایش تصویر به هم می ریزد

اِی روح مرا تا به کجا می بری ام...دیوانه ی این سرابِ خاکستری ام

می سوزم و می میرم و جان می گیرم...با این همه هر بار زبان می گیرم

در خانه ی من پنجره ها می میرند...بر زیر و بمِ باغ،قلم می گیرند

این پنجره تصویرِ خیالی دارد...در خانه ی من مرگ تَوالی دارد

در خانه ی من سقف فرو ریختنی ست...آغاز نکن،این اَلَک آویختنی ست

بعد از تو جهانِ دگری ساخته ام...آتش به دهانِ خانه انداخته ام

بعد از تو خدا خانه نشینم نکند...دستانِ دعا بدتر از اینم نکند

من پای بدی های خودم می مانم...من پای بدی های تو هم می مانم

لیلی تو ندیدی که چه با من کردند...مردم چه بلاها به سرم آوردند

آواره ی آن چشمِ سیاهت شده ام...بیچاره ی آن طرز نگاهت شده ام

هر بار مرا می نگری می میرم...از کوچه ی ما می گذری می میرم

سوسو بزنی،این شهر چراغان شده است...چرخی بزنی،آینه بندان شده است

لب باز کنی،آتشی افروخته ای...حرفی بزنی،دهکده را سوخته ای

بد نیست شبی سر به جنونم بزنی...گاهی سَرکی به آسمانم بزنی

من را به گناهِ بی گناهی کُشتی...بانوی شکار،اشتباهی کُشتی

بانوی شکار،دست کم می گیری...من جان دهم آهسته،تو هم می میری

از مرگِ تو جز درد مگر می ماند...جز واژه ی برگرد مگر می ماند

این ها همه کم لطفیِ دنیاست عزیز...این شهر مرا با تو نمی خواست عزیز

دیوانه ام،از دست خودم سیر شدم...با هر کسِ همنامِ تو درگیر شدم

اِی تُف به جهانِ تا ابد غم بودن...اِی مرگ بر این ساعتِ بی هم بودن

یادش همه جا هست،خودش نوشِ شما...اِی ننگ بر و مرگ بر آغوشِ شما

شمشیر بر آن دست که بر گردنش است...لعنت به تَنی که در کنار تنش است

دست از شب و روز گریه بردار گلم...با پای خودم می روم این بار گلم

نویسنده : Mostafa بازدید : 1156 تاریخ : سه شنبه 13 مهر 1395برچسب:,هم مرگ علیرضا آذر,هم مرگ علیرضا آذر دانلود,تکست دکلمه هم مرگ علیرضا آذر,هم مرگ علي آذر,هم مرگ علی آذر دانلود,دکلمه هم مرگ علیرضا آذر,دانلود هم مرگ عليرضا آذر,شعر هم مرگ عليرضا آذر,آهنگ هم مرگ علی آذر,متن هم مرگ علی آذر,هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد,هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد گنجور,شعر هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد,دانلود آهنگ هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد,دانلود آهنگ هم مرگ علیرضا آذر,دانلود دکلمه هم مرگ علیرضا آذر,دانلود دكلمه هم مرگ عليرضا آذر,دانلود آهنگ هم مرگ عليرضا آذر,دانلود شعر هم مرگ علیرضا آذر,دانلود دکلمه ی هم مرگ علیرضا آذر,دانلود رایگان آهنگ هم مرگ علیرضا آذر,هم مرگ بر جهان,هم مرگ برجهان شما,هم مرگ برجهان شما بگذرد,هم مرگ بر جهان شما نيز,هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد گنجور,متن شعر هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد,هم مرگ از جهان شما نیز بگذرد,شعر هم مرگ بر جهان شما بگذرد,هم مرگ آذر,هم مرگ علیرضا اذر,هم مرگ عليرضا اذر,هم مرگ علي اذر,هم مرگ از علیرضا اذر,هم مرگ از علی اذر,دانلود دکلمه هم مرگ اذر,دانلود هم مرگ علیرضا اذر,متن هم مرگ علیرضا اذر,شعر هم مرگ علیرضا اذر,هم مرگ بر,هم مرگ بر زمان شما بگذرد,هم مرگ بر شما نیز بگذرد,هم مرگ بر زمان شما,هم مرگ بر زمان شما نيز بگذرد,هم مرگ بر زمان,هم مرگ متن,هم مرگ علیرضا آذر متن,علی آذر هم مرگ متن,متن هم مرگ علیرضا,متن,دوستت دارم,دوستت دارم عشقم,دوستت دارم عزیزم,دوستت دارم مادر,دوستت دارم In English,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم Meaning,دوستت دارم ها,دوستت دارم پدر,دوستت دارم به زبان کردی,دوستت دارم عشقم نفسم,دوستت دارم عشقم شعر,دوستت دارم عشقم اس ام اس,دوستت دارم عشقم فیس بوک,دوستت دارم عشقم عکس,دوستت دارم عشقم به انگلیسی,دوست دارم عشقم نفسم,دوست دارم عشقم برگرده,دوست دارم عشقم متن,دوستت دارم عزیزم بی امان میبوسمت,دوستت دارم عزیزم Sms,دوستت دارم عزیزم شعر,دوستت دارم عزیزم اس ام اس,دوستت دارم عزيزم,دوستت دارم عزيزم بي امان ميبوسمت,دوست دارم عزیزم عاشقتم هنوزم,دوست دارم عزیزم هایده,دوست دارم عزیزم اس,دوستت دارم مادر جان,حامد طاها دوست دارم مادر,دوستت دارم مادر شبکه تهران,دوستت دارم مادر آپارات,دوستت دارم مادر علی پروین,دوستت دارم مادر آهنگ,دوستت دارم مادر برنامه,دوستت دارم مادر شبکه 5,دوستت دارم مادر شبکه پنج,دوست دارم English,دوستت دارم همسر عزیزم,دوستت دارم همسر مهربانم,دوستت دارم همسر گلم,دوستت دارم همسر خوبم,دوستت دارم همسر,دوستت دارم همسر عزيزم,دوستت دارم همسر نازم,دوستت دارم همسر نازنینم,دوستت دارم شوهرم,دوستت دارم های عاشقانه,دوستت دارم های الکی,دوستت دارم های زیبا,دوستت دارم هایت را ساده بگو,دوستت دارم ها آه چه کوتاهند,دوستت دارم های دروغین,دوستت دارم هایت,دوستت دارم های من,دوستت دارم ها را,دوستت دارم پدرم,دوستت دارم پدر جان,دوستت دارم پدر حامد طاها,دوستت دارم پدر جانم,دوستت دارم پدرام محمدی,اهنگ حامد طاها دوستت دارم پدر,برنامه دوستت دارم پدر,تیتراژ دوستت دارم پدر,رمان دوستت دارم پدر,دوستت دارم به زبان کردی کرمانشاهی,دوستت دارم به زبان کردی سنندجی,دوستت دارم به زبان کردی چی میشه,دوستت دارم به زبان کردی کرمانشاه,دوست دارم به زبان کردی سنندجی,دوست دارم به زبان کردی کرمانشاهی,,دوست دارم,دوست دارم زندگی رو,دوست دارم عشقم,دوست دارم عزیزم,دوست دارم نگات کنم,دوست دارم سون,دوست دارم نگات کنم چاوشی,دوست دارم سبد سبد,دوست دارم بمیرم,دوست دارم لبالب,دوست دارم زندگی رو سیروان ویکی صدا,دوست دارم زندگی رو متن,دوست دارم زندگی رو شبکه پویا,دوست دارم زندگی رو آپارات,دوست دارم زندگي رو دانلود,دوست دارم زندگی رو پویا,دوست دارم زندگی رو متن اهنگ,دوست دارم زندگی رو Mp3,دوست دارم زندگی رو 320,دوست دارم عشقم نفسم,دوست دارم عشقم اس ام اس,دوست دارم عشقم برگرده,دوست دارم عشقم متن,نامه دوستت دارم عشقم,دوستت دارم عشقم شعر,دوستت دارم عشقم فیس بوک,دوستت دارم عشقم نفسم,دوستت دارم عشقم عکس,دوست دارم عزیزم عاشقتم هنوزم,دوست دارم عزیزم هایده,دوستت دارم عزیزم+اس ام اس,دوست دارم عزیزم اس,دوست دارم عزيزم,دوستت دارم عزیزم,دوستت دارم عزیزم بی امان میبوسمت,دوستت دارم عزیزم Sms,دوستت دارم عزیزم شعر,دوست دارم نگات کنم تو هم منو,دوست دارم نگات کنم تا که بیحال بشم,دوست دارم نگات کنم تو هم,دوست دارم نگات کنم دانلود,دوست دارم صدات کنم,دوست دارم صدات کنم+دانلود,سرود دوست دارم نگات کنم,دوست دارم صدات كنم,دوست دارم سون دانلود,دوست دارم سون متن,دوست دارم سون 320,دوست دارم سون آکورد,دوست دارم سون باند متن,دوست دارم سون پیشواز,دوست دارم سون باند 320,آهنگ دوست دارم سون,دوست دارم گروه سون دانلود,دوست دارم سبد سبد از ابی,دوست دارم سبد سبد ابی,دوست دارم سبد سبد ابی دانلود,دوست دارم سبد سبد دانلود,دوست دارم سبد سبد باز گل عشق,دوست دارم سبد سبد بازگل عشق جوونه زد,دوست دارم سبد سبد متن,ابی دوست دارم سبد سبد,دوستت دارم سبد سبد بازگل عشق جوونه زد,دوست دارم بمیرم چکارکنم,دوست دارم بمیرم خدا,دوست دارم بمیرم چیکار کنم,خدایا دوست دارم بمیرم,من دوست دارم بمیرم,شعر دوست دارم بمیرم,دوست دارم زودتر بمیرم,چرا دوست دارم بمیرم,جملات دوست دارم بمیرم,دوست دارم لبالب دانلود,دوست دارم لبالب مازيار فلاحي,دوست دارم لبالب متن,دوست دارم لبالب آکورد,دوست دارم لبالب آهنگ,تورو دوست دارم لبالب,آهنگ دوست دارم لبالب مازيار فلاحي,اهنگ دوست دارم لبالب مازیار فلاحی,دانلود آهنگ دوست دارم لبالبدوست دارم به زبان کردی سورانی,دوست دارم به زبان كردي,معنی دوستت دارم به زبان کردی هم مرگ از علیرضا آذر,هم مرگ بر زمان شما نیز بگذرد,هم مرگ بر زمان شما نیز,هم مرگ اذر, ادامه مطلب